Владимир Блажев

Владимир Блажев

Владимир Блажев е роден в Плевен през 1959 г. Родителите му са вярващи и той от малък посещава евангелска църква. През 1996 г. става член на Евангелска методистка църква в родния си град, а през 2000 г. става неин пастир, където продължава да служи и до днес. Женен, с две дъщери.