Стойчо Ников

П-р Стойчо Ников е  роден през 1956 г. в Казанлък в семейство на пастир. Учил във ВЕБИ.
В служение е от 1990 г. – в началото като младежки ръководител  (учредител и председател на Християнската младежка баптистка организация), преподавател, а от 1999 г. като пастир на Евангелската баптистка църква в гр. Пловдив. Женен. Историята му е хоби.