Стоян Сталев

П-р Стоян Сталев е местен пастир на Евангел­ската методистка епископална църква в България. Служил е в методистки църкви в Балчик, Провадия, Аксаково, Тръстиково. Понастоящем е пастир на църквите в Старо Оряхово и Долни Чифлик, както и в затворите в Разделна и Варна. 

Още от автора: