Радослав Апостолов

Радослав Аостолов е изпълнителен директор на Българското библейско дружество.