Програмен комитет

п-р Владимир Райчинов (БЕД)

доц. Светослав Риболов (Богословски факултет на СУ)

п-р Данаил Игнатов (Първа Евангелска църква, София)