Място на провеждане

Нова конферентна зала

(Ректорат на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, северно крило, II етаж)

Адрес: бул. Цар Освободител 15, 1504 София, България