Георги Тодоров

Георги Тодоров е пастир на Християнска евангелска баптистка църква в град Варна. Завършил е богословското си образование в колежа "Спърджън," Англия. Понастоящем е заместник председател на Съюза на евангелските баптистки църкви в България. Женен, с две деца.