Емил Марков

Емил Марков

Емил Марков е ръкоположен като дякон (мирянин-проповедник) в Методистката църква, магистратура по богословие в ТСМ (Виена), служи в „Агапе България“. Образование: Българска филология.
Семеен, с две дъщери.