Даниел Топалски

Даниел Топалски

Даниел Топалски е завършил право и богословие във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Суперинтендант на Обединената методистка църква в България и Румъния и пастор на Методистката църква в град Варна. Член на управителния съвет на Българско евангелско дружество. Интереси в областта на догматическото богословие, междухристиянския диалог и църковната история.
Женен с една дъщеря.