ЮЛИ 2020

Много често се питам дали съм конформист. Според българския тълковен речник думата „конформист“ означава „човек, който е съгласен с всичко; съглашател“. Единственото, което ме утешава е, че съм конформист в името на Христос. Може би се досетихте, че става дума за политическите ми убеждения. В настоящите времена на протести срещу управляващите тези въпроси изплуват от само себе си.

Приятелите ми (вярващи и невярващи в Господа) са с различни политически убеждения. Понякога те се припокриват с моите виждания, понякога са сходни само по даден въпрос, а често са коренно различни.

От време на време се налага да си замълчавам, че съм евангелски вярващ, особено в компанията на познати с по-патриотичен уклон. Но продължавам да общувам и да се сближавам с тях с надеждата, че един ден ще им кажа за моята вяра, без тя да ги смути.

Сходно е и с политическите ми убеждения – спотайвам ги, особено когато усетя, че човекът срещу мен е на противоположно мнение, не за друго, само за да не пропилея възможността един ден, когато се сближим достатъчно, да му разкажа за Господ Исус.

Твърде вероятно някои да ме определят освен като конформист, също и като лицемер. Добре. Нямам проблем да съм такъв в името на Исус, имайки примера на ап. Павел, който казва: „За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина“ (I Кор. 9:22).

А на братята, които повтарят фразата, че „всяка власт е от Господа“, бих напомнил да се молят и за овластени политици, издигнати от партии, различни от тази, на която симпатизират.

Апелът ми към братята и сестрите в Христос е следният. Разисквайте помежду си политическите проблеми с любов. Кое е по-важно: мнението ви за политическата ситуация или любовта между вас като братя и сестри в Христос?