Програма

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
500 години протестантска Реформация
богословски, исторически и социални перспективи
 
ПОНЕДЕЛНИК, 13 ноември
 
9:00 – 9:30 – Откриване и поздравления (в аулата на СУ), ВИДЕО
 • от зам. ректора на СУ „Св. Климент Охридски”
 • от доц. Светослав Риболов, Център за изследване на патристичното и византийско духовно наследство към СУ „Св. Климент Охридски“
 • от д-р Тодор Велчев, Сдружение ХАРТА (медиен партньор на проявата)
 
I част
Богословски и философски аспекти на Реформацията (10 доклада)
 
9:30 – 10:30 – модератор: доц. Светослав Риболов
 • Православната херменевтика и историко-критичният метод; проф. Емил Трайчев, ВИДЕО
 • Раждането на херменевтиката от духа на Реформацията; проф. Христо Тодоров, ВИДЕО
 • ДИСКУСИЯ (модератор: доц. Светослав Риболов), ВИДЕО
10:30 – 11:00 – кафе-пауза
11:00 – 12:00 – модератор: доц. Светослав Риболов
 • Пътят на спасението като via sanctificationis в богословието на Джон и Чарлз Уесли; п-р д-р Даниел Топалски, ВИДЕО
 • Мартин Лутер и Жан Калвин за причините и целите на Посланието на св. ап. Павел до Филимон. Сравнителен анализ; докт. Петко Чолаков, ВИДЕО
12:00 – 13:00 – ДИСКУСИЯ (модератор: доц. Светослав Риболов), ВИДЕО
13:00 – 14:30 – обяд
14:30 – 16:00 – модератор: п-р д-р Даниел Топалски  
 • Църквата като събрание в Православието и протестантизма; проф. Калин Янакиев, ВИДЕО
 • Принципът Sola Scriptura и църковната приемственост; маг. Радостин Марчев, ВИДЕО
 • Богословски аспекти в христологичния химн от Посланието към филипяните 2:5-11 през творчеството на Лутер и Калвин; докт. Георги Боев, ВИДЕО
 • Различният образ на пророк Йона в ранното християнство и Реформацията; доц. Ивайло Найденов, ВИДЕО
 
16:00 – 16:30 – кафе-пауза
16:30 – 17:30 – ДИСКУСИЯ (модератор: п-р д-р Даниел Топалски), ВИДЕО
 
 
ВТОРНИК, 14 ноември
 
II част
История на реформаторското движение (6 доклада)
 
9:00 – 10:30 – модератор: п-р Данаил Игнатов 
 • Страници от историята на протестантството в България след 9.IX.1944 г.; проф. Бистра Николова, ВИДЕО
 • Източноевропейските комунистически режими и евангелските църкви: сравнителен поглед; д-р Живко Лефтеров, ВИДЕО
 • Диалогът между Вселенската патриаршия и протестантски богослови през XVII в.; доц. Светослав Риболов, ВИДЕО
 • ДИСКУСИЯ (модератор: п-р Данаил Игнатов), ВИДЕО
 
10:30 – 11:00 – кафе-пауза
11:00 – 12:20 – модератор: п-р Данаил Игнатов
 • Реформацията и паметници на Реформацията в Дебрецен (Die Reformation und die Gedenkstaetten der Reformation in Debrecen); проф. д-р Бела Леванте Барат, Унгария (на немски), ВИДЕО
 • Реформацията, мисията и бъдещето на християнството в Европа – по стъпките на Лайош Дьобрьоши (1906-1991 г.) (Reformation, Mission and the Future of Christianity in Europe – In the Footsteps of Lajos Döbrössy (1906-1991)); доц. д-р Ласло Гонда, Унгария (на английски), ВИДЕО
 
12:20 – 13:10 – ДИСКУСИЯ (модератор: п-р Данаил Игнатов), ВИДЕО
13:10 – 14:30 – обяд
 
 
III част
Реформацията и обществото (5 доклада)
 
14:30 – 16:00 – модератор: п-р Владимир Райчинов
 • Реформация и устойчиво развитие: протестантите и екологията (La Réforme pour un développement durable: les protestants et l’écologie); п-р Фредерик Боден, Франция (на френски), ВИДЕО
 • Оправдание и праведност; проф. Михаел Наузнер, Австрия (на немски), ВИДЕО
 
16:00 – 16:30 – кафе-пауза
16:30 – 18:00 – модератор: п-р Владимир Райчинов
 • Реформация и биоетика; п-р докт. Владимир Тодоров, ВИДЕО
 • Отражения на Реформацията в управлението на обществото – опозиция или реформиране на властта?; п-р Данаил Игнатов, ВИДЕО
 • Реформация и музика; д-р Пол Риджуей, ВИДЕО
 
Закриване на конференцията
 • от п-р Владимир Райчинов, Българско евангелско дружество, в. „Зорница“, ВИДЕО
 • 18:00 – 19:00 – коктейл