АПРИЛ 2020

Англиканският епископ Н. Т. Райт разказва как веднъж, докато пътувал към летището, шофьорът на таксито, опитвайки се да бъде учтив, го попитал с какво се занимава. Когато разбрал, че е свещеник, той споделил, че също е вярващ християнин. Двамата поговорили за трудностите, които среща църквата, след което шофьорът казал: „Знаете ли как аз гледам на това? Понеже Христос е възкръснал от мъртвите, всичко останало е rock-and-roll.“

Мисля, че това е добро описание на Възкресение, дори ако не харесваме този музикален стил. Понеже Христос е възкръснал от мъртвите, ние можем да празнуваме. На кръста Той пое върху Себе Си греха на целия свят, победи го и извика: „Свърши се!“ (Йоан 19:30). А след три дена, в неделната сутрин, оставяйки зад Себе Си празния гроб, отне и жилото на смъртта (I Кор. 15:4), като показа явно и пред всички, че отсега нататък тя е обезоръжен и победен враг (вж. Кол. 2:15). По този начин преди 2000 години оста на историята се премести и пое в нова посока – към новото творение и към Божието царство. Въпросът е дали ние ще изберем да вървим по същия път.

Да, привидно нашият свят все още е същият. Грехът продължава да царува и болестите вземат жертви. Може би заради епидемията тази пролет на Възкресение дори няма да имаме възможност да излезем от дома си. Но Христос е възкръснал от мъртвите и няма връщане назад. Старият ред знае, че му остава само още малко време и може би точно затова е толкова разярен (Откровение 12:12).

Ние също го знаем затова можем да живеем с радост и надежда. И да разказваме тази добра вест на околните.

Честито Възкресение Христово!