МАРТ 2015

Скъпи читатели на вестник „Зорница“,

Споделянето на евангелието е една от основните и най-трудни задачи пред християнина. За нея той трябва да отдели живота си. За нея той трябва да посвети сърцето си на познаването на Бога и на следването на повелите Му. За нея той трябва да жертва себе си.

Много често ние не се справяме с тази задача, не защото не искаме да споделим благовестието, а защото е трудно да се доверим на Бога, че Той ще направи всичко за да може словото Му да достигне до сърцата на хората.

Този брой на „Зорница“ ни предизвиква да видим как една богобоязлива жена се доверява на Бога. Как една обикновена жена жертва себе си. Как от това следва спасението на човечеството.

Основният наблег през месец март от религиозната ни година е Благовещение. Освен че е празник на християнката и жената-майка, той е и предизвикателство към всеки един вярващ. Той е повик към сърцето на обичащия Бога. Предизвикателство към неговото доверие към Всевишния.

Драги читателю, ще се довериш ли във вътрешността на сърцето си, че Бог няма да те остави и няма да те забрави? Ще уповаваш ли на Него, че словото Му няма да се върне празно? Ще се стараеш ли да го живееш за свидетелство за другия?

Опитай Го през този месец! Опитвай Го изобщо в живота си! Ще видиш, че Той верен остава и че наистина има цялата власт на небето и на земята. Ще познаеш, че Той ще бъде винаги с тебе, дори когато ти няма да бъдеш с Него. Опитай Го!