ДЕКЕМВРИ 2014

През декември отбелязваме Деня на Библията. Прекрасен повод да си припомним ценността на Божието слово. Да се замислим как вдъхновените свише страници могат да променят живота ни. И за пореден път да благодарим на Бога, че го имаме преведено на български.

Декември е и месецът на очакването. Търговски центрове засияват празнично. Огромни елхи се отрупват с празни подаръци пред градската община. Разноцветни светлинки започват да премигват от прозорци, балкони, входове.

Властите обявяват дните за почивка и отработване. Фирмените счетоводства се подготвят за приключване на годината. А роднините ни вече правят сметка какви средства да заделят за подаръци. Предпразничната треска се задава.

Очакването е полезно на различни равнища. То спомага за нагнетяването на напрежението. Подбужда апетита към предстоящия празник. Създава тръпка за времето с близките ни.

И именно там, между треската и тръпката, е скътан денят със скъпоценната вест, че в нашето ежедневие е пробил лъч от небесата. Денят на Рождество – когато немощен бебешки плач ще възвести новата ера на замята. Денят на Въплъщението – когато Вечният пристъпва във времето. Денят на Благовестието – когато се ражда спасението на света.

Ден на радост и възклицание.
Ден с надежда и нови мечти.
Мракът с тягостните ридания
е пробит от ведри лъчи.

Днес Творецът проплаква в обора.
Днес Безтленният ражда се в плът.
Дланта, простряна към всички хора,
ще пробием ли и този път?

(* Стиховете са на автора)