Учредяване на Българско евангелско дружество (14.07.2015 г.)