Статии

Почивка

Почивката е нещо, за което този свят копнее, и затова често се говори за нея. Eдва започнала работната седмица, много от работещите копнеят за почивка, копнеят за времето, в което проблемите и грижите ще са отшумели. Почивката е особено актуална през лятото - в края на краищата това е сезонът на почивките. Отрано започваме да обсъждаме и да планираме как да си починем. Копнеем и мечтаем, докато дългоочакваният ден дойде; ако въобще можем да си го позволим, разбира се. Когато обаче отидем там, където сме искали да отидем, и употребим свободното си време така, както сме искали да го употребим, често не оставаме доволни, защото нещата не са се получили така, както сме си ги представяли - или времето не е било добро, или е било твърде кратко, или сме били с неподходящите хора.

Още едно лято

В притчата на Господ Исус в Евангелието от Лука 13:6-9 се говори за лозе, в чийто край е засадена смокиня. От нея се очаква да дава качествен, едър плод. Но в случая плод изобщо няма. Собственикът на лозето е човек на разума. Той не желае плодородието на лозето да се влоши заради една мързелива смокиня. Колкото и жестоко да звучи, нарежда на работника, грижещ се за лозето, да я отсече. Но се оказва, че този работник изпитва  някаква особена любов към мързеливата смокиня. Все пак е полагал някакви грижи за нея. Най-малкото се е радвал на нейната красота. И той предлага свой план за действие. Явява се като ходатай и адвокат на смокинята. Моли за милост и за нейното спасение. Същевременно обещава, че ще положи особени грижи за нея, за да й се даде шанс да даде плод. Особена грижа още една година. Особена грижа ОЩЕ ЕДНО ЛЯТО.

Гласът на Бога и глъчката на нещата

Всеки християнин изконно копнее да чува Божия глас. Ала често не сме напълно сигурни как да разпознаем дали говори именно Той. Как да различаваме думите на Спасителя от многоцветните послания на света? Как да разграничаваме Неговите желания от нашите си прищевки?

Често сякаш си представяме, че Бог ще се обръща към нас с гръмовен и внушителен тембър. А в повечето случаи всъщност гласът му е доста по-тих и дискретен. Вместо с небесен тътен Той ни говори през безмълвни мигове, чрез доверени хора, сред житейски случки. „Овцете следват, защото познават гласа“ (Йоан 10:4), ни уверява Господ Исус Христос. Ала в този задръстен с шумове и емоции свят май не е толкова лесно да разберем какво всъщност ни казва Той.

Как тогава въпреки разнопосочните сигнали да долавяме честотата на Божията воля?

Планината на Преображението

Нека мислено се изкачим на тази планина, не от любов към топографията или геодезията, а защото има историческо и духовно значение. В Библията има споменати различни планини. Някои от тях бихме нарекли хълм или възвишение, но нека се съсредоточим върху гледката, която се разкрива от върха им. 

В началото, нека да кажем нещо за тази планина! Името не е посочено нито от Лука, нито от Матей или Марко и общо взето се споменава само два пъти в Писанията. Традиционно се приема, че това е планината Тавор. Първо Ориген (III в.) посочва, че Тавор е мястото на Преображението. Там има и църква от времето на царица Елена (IV в.). Това място повдига два проблема за решаване:

Първо, действието преди тази случка се развива в Кесария Филипова, която е отдалечена от Тавор. Второ, другият проблем е израза „висока планина”, а Тавор е 600 метра надморска височина. В същото време на 20 км от Кесария Филипова е планината Ермон, която е 2814 м. висока. Аз лично предпочитам Тавор, защото се издига на 300 м над околността. Освен това целта на Исус е уединение за молитва, а не алпинизъм. Ние разглеждаме планината заради духовната ѝ висота, а не заради надморската. Ето какви уроци можем да научим при това изкачване:

Църквата под въздействието на Просвещението и на евангелските съживителни движения през XVIII-XIX век - IV част


Джон Уесли

Обновяващата роля на пиетизма в Германия и Централна Европа

Като реакция на формализма в протестантските църкви и на настъпващия атеизъм в Германия се обособяват общности от вярващи, които настояват за връщане към практичното Евангелие и неподправено благочестие. Пиетизмът в Германия изиграва забележителна роля за подобно обновление. Като общоевропейско явление той може да се определи като постреформаторско движение, предизвикано както от вътрешни процеси в Църквата, така и от влиянието на новите обществени нагласи в атмосферата на Просвещението и Романтизма. В него също така се забелязва настъплението и на подчертан индивидуализъм. Но за разлика от светския дух, който обхваща Европа по това време, пиетизмът насочва хората към по-сърдечна вяра, тласната от пламенно, лично преживяно новорождение и покаяние.

Църквата под въздействието на Просвещението и на евангелските съживителни движения през XVIII-XIX век - III част


Дуайт Муди

Втора и трета вълна на съживителните събрания в Америка в края на XVIII и през XIX век

До 1789 г. влиянието на Великото пробуждане в Америка почти се стопява благодарение на деизма, който прониква в колониите с британските офицери и поради влиянието на Френската революция. Въпреки това духовният спад довежда до неудовлетвореност и песимизъм, които в божествения план за ръководство на Христовата църква са инструмент за надигането на поредица нови вълни на съживления.

Почина богословът Джеймс Дън

На 26.06.2020 г., на 81-годишна възраст, почина големият новозаветен учен Джеймс Д. Г. Дън.

Дън е роден на 21 октомври 1939 г. Следва икономика и статистика в университета в Глазгоу, но след дипломирането си се насочва към богословието и защитава докторска степен в Кеймбридж. До пенсионирането си през 2003 г. преподава в университетите Нотингам и Дърам. Лицензиран служител към Шотландската църква, макар че по време на престоя си в Нотингам проповядва в методистка църква.

Джеймс Дън беше едновременно плодовит автор, забележително ерудиран учен и човек, който не се страхува да казва мнението си, дори то да се различава от преобладаващите богословски виждания. Автор е на няколко чудесни коментара върху Римляни, Галатяни, Филимон, Колосяни, пастирските послания и Деяния на апостолите.

Област, на която Дън отделя голямо внимание – особено в по-ранните си години – е личността на Светия Дух. Неговите книги Baptism in the Holy Spirit (1970 г.) и Jesus and the Spirit (1975 г.) заслужават вниманието на всеки християнин заради сериозната и внимателна работа с библейския текст – характерна черта на цялото му творчество.

За политическата безнадеждност и християнската надежда

Спонтанните и масови протести, продължаващи вече няколко седмици в много български градове, може да са изненадали мнозина, но едва ли са оставили някого безразличен. И тъй като страстите са силни, а мненията често противоположни, това често се превръща повод не само за разгорещени обсъждания, а дори за разпалени спорове.

Българските християни не са (а и не трябва да са) отделени от ставащото страната ни. Въпросът пред тях не трябва да е дали, а как да реагират на това, което се случва. И, разбира се, отговорът трябва да бъде търсен на първо място от Този, на Когото те твърдят че са дали своята първа вярност – царя Христос, получил всяка власт както на небето, така и на земята (Матей 28:18). Подобна позиция не означава, че християните са аполитични – всъщност предишното изречение съдържа едно силно политическо заявление – но означава, че те ще гледат на случващото се от различна гледна точка и ще мерят с по-различни критерии. Ето някои от тях, които могат да ни накарат да се замислим още:  

Църквата под въздействието на Просвещението и на евангелските съживителни движения през XVIII-XIX век - II част

Jonathan Edwards On True and False Revival - CultureWatch

ВЕЛИКОТО ПРОБУЖДАНЕ И СЪЖИВИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В АМЕРИКА

През XVIII век в повечето нови колонии в Северна Америка се забелязва всеобщ полъх на духовно обновление. Все повече нараства броят на групи от населението, на местни общини и движения за установяване на гражданско общество, основано на евангелски принципи. То до голяма степен утвърждава пуританските принципи, но приложени в новите условия на деноминационно многообразие в една и съща колония. Настъпва времето на мощни благовестителски съживителни кампании, които причиняват забележителен духовен подем известен като Великото пробуждане.

Най-известният деец на Великото пробуждане в първата вълна съживителни процеси безспорно е Джонатан Едуардс.

Църквата под въздействието на Просвещението и на евангелските съживителни движения през XVIII-XIX век - I част


Джордж Уайтфийлд проповядва ( Photos.com/Thinkstock )

След като през 2017 г. чествахме подобаващо 500-та годишнина от началото на Реформацията, би било от голяма полза да се запознаем с по-нататъшното развитие на Църквата през XVIII-XIX век. Трябва веднага да кажем, че църквите, родени от Реформацията, преминават след нея през особен, критичен и сложен период. Те продължават да бъдат под натиск, но той вече не се изразява толкова в преследвания и военно противопоставяне, колкото в атаки срещу съзнанието на вярващите от позициите на различни философски течения и опити за подмяна на християнските ценности с идеи за нова „природосъобразна“ и „универсална“ етика. През XVIII-XIX век в Западна Европа, а след това и в Северна Америка се проявяват мислители, които поставят църковните институции и библейското християнско учение на „подсъдимата скамейка“, като ги обвиняват в изкривяване на реалността, в поддържане на „митологична“ вяра и ограниченост на мирогледа. Това е времето на Джон Лок и Дейвид Хюм на Британските острови, на Дидро, Волтер и Жан-Жак Русо във Франция, на Лайбниц, Кант и Хегел в Германия. Появяват се последователно философските школи на многоликото Просвещение, като деизъм, рационализъм, идеализъм, романтизъм. Издига се първенството на природата като най-достоверен източник на познание и на вдъхновение в живота. В същото време на фокус се поставят, много по-настойчиво от времето на Ренесанса, въпроси за свободата на съвестта, за личната отговорност и за политическата толерантност.

Страници

Subscribe to RSS - Статии